Pealeht / Ar paprastųjų skalsių klasifikacija yra tinkama?
Sorten-icon sordiotsing
Failid allalaadimiseks
Rapool SU kataloog EE_2021
Rapool SU kataloog EE_2021
EE Saaten-Union 2024 WEB
EE Saaten-Union 2024 WEB
kõik kataloogid
Kas hariliku tungaltera nakatumise klassifikatsioon on asjakohane?

Kas hariliku tungaltera nakatumise klassifikatsioon on asjakohane?

Hübriidrukki sordi valimisel on sageli oluliseks teabeallikaks otsustamisel Bundessortenamti (Saksamaa Föderaalne Sordiamet) väljatöötatud rukkisortide klassifikatsioon, mis hindab sordi vastuvõtlikkust tungalterale. Aga kui praktilised need klassifikatsioonid on? Tootejuhi Daniel Husmanni jaoks on küsitavad Saksamaal ja Poolas tehtavad taimesortide katsete tulemused.

Paprastoji skalsė rugiuose
Paprastoji skalsė rugiuose

Rukkil leviva seenhaiguse Claviceps purpurea eoseid nimetatakse tungalteradeks. Kui viljapea on õitsemise ajal seente eostega nakatunud, tekivad tera asemele mustad moodustised (sklerootsiumid). Rukis on kõigist teraviljadest kõige sagedamini nakatunud kultuur. Saksamaal teeb Bundesssortenamt sihipäraseid katseid, et hinnata rukkisortide vastuvõtlikkust erinevatele haigustekitajale. Erinevalt tavapärastest rukki katsetest, siis tungaltera nakkuse levikut hinnatakse Saksamaal kunstliku nakatamise tehnoloogia abil. Sordi tundlikkus hariliku tungaltera suhtes määratakse alles katsete 2. ja 3. aastal ja hinnatakse vastavalt väljatöötatud metoodikatele 1–9 (APS-1 = resistentne, APS-9 = väga vastuvõtlik). Bayeri Riikliku Põllumajandusuuringute Keskuse (LfL) läbi viidud mitmeaastaste põldkatsete tulemuste võrdlus näitab, et saadud tulemused ei vasta riiklikule tungaltera kohta koostatud klassifikatsioonile.
Kõik sordid võivad olla vastuvõtlikud tungaltera haigustekitajale
Viis aastat kestnud katsetest, mis näitavad looduslikku tungaltera levikut, on selgunud, et kõik rukkisordid on soodsatel tingimustel rohkem või vähem mõjutatud tungalterast. Mitmeaastastes uuringutes ei ole sellised sordid nagu 'KWS Binntto' või 'KWS Eterno', mis on hinnatud APS-4 (4 punkti), paremad kui SAATEN-UNIONI SU COSSANI või SU ARVID rukkisordid. Neid suhteliselt väikeseid erinevusi sortide vahel vähendab veelgi nakkuse laialdane levik. See on tingitud katsete asukoha ja ilmastikutingimuste aastast-aastasse varieerumisest.
Poolas tehtud katsete tulemused on samaväärsed Saksamaa föderaalse taimesordi võrdluskatsete tulemustega, mis kinnitavad veelgi Bayeri Põllumajandusuuringute Keskuse (LfL) seisukohta, et tulemused erinevad loodusliku nakkuse ja kunstlikult nakatatud sortide vahel ning seetõttu on oluline, et rukki hübriidsorte testitakse ka puhta põllukultuurina looduslikes tingimustes, kus nakatumist mõjutavad erinevad faktorid.
Tulemused katsetes, kus rukis on kunstlikult nakatatud tungaltera haigustekitajaga, erinevad katsetest, kus on testitud nakatumist looduslikes tingimustes
Rukki hübriidsordid, mis olid vastuvõtlikumad haigustekitajale pärast kunstlikku nakatamist, olid aga looduslikes tingimustes tootmispõllul oluliselt vähem vastuvõtlikumad tungaltera haigustekitajale. Eriti hea näide on SU PERFORMERi (105 mg/kg) ja 'KWS Binntto' (335 mg/kg) võrdlus (tabel 1). Pärast 2 aastat kestnud katseid oli 'KWS Binntto' keskmine tungaltera nakatumine kolm korda suurem kui sordil SU PERFORMER. Lisaks näitavad andmed, et tungaltera nakatumise tase varieerus igal aastal kõikide sortide puhul. Määruse (EL) 2015/1940 kohaselt on toiduainetööstuses kasutamiseks mõeldud töötlemata teraviljas tungaltera piirnormiks kehtestatud 0,5 g/kg (v.a mais). Poola uuringute andmed näitavad, et see piir on mõnel aastal ületatud, olenemata sordist ja selle haigestumise klassifikatsioonist. Praegu on kaalumisel tungaltera piirnormi vähendamine 0,2 g/kg-ni ja alkaloidide piirnormi vähendamine tungalteras. Praeguste teadmiste kohaselt ei ole alkaloidide taseme ja alkaloidide vahel korrelatsiooni. See tähendab, et isegi madala tungaltera saastetasemega rukkiterad võivad sisaldada suures koguses alkaloide.
Ilmastikutingimused omavad kõige suuremat mõju tungalterasse nakatumisel
Rukki õitsemise ajal suur sademete hulk vähendab taimede toiteelementide omastamist, mis soodustab tungaltera eoste levikut. Eosed levivad kõige paremini märja lehepinna ja vihmavee kaudu. Lisaks annavad oma panuse ka putukad, kandes seeneeoseid ühelt taimelt teisele. Putukatele meeldib pärast nakatumist tekkiv magus nektar. Kleepuv materjal, millega putukad kokku puutuvad, sisaldavad eoseid. Sel moel põhjustavad eostega kokkupuutunud putukad tervete taimede nakatumist.
Tungalteraga nakatumise tõenäosust saab mõjutada
Kuigi ilmastikutingimused on kõige olulisem nakatumist mõjutav tegur, on praktikas soovitatav ennetavalt võtta kasutusele erinevad meetodid:
Eesmärk on taimede ühtlane areng ja, et taimed õitseksid samal ajal. Selleks tuleks kasutada täpset külvinormi, külvisügavust, reavahet, külvitihedust jne.
Kasuta ainult sertifitseeritud seemneid
Väldi rotatsioonis 3-4 aastat rukkist
Ära kasuta minimeeritud harimist, kui eelvili oli teravili
Kui vajalik, korista saaki osade kaupa ning lähtudes nakatumise suurusest
Ülaltoodud soovitatud meetmeid on üksikasjalikult selgitatud teabeväljaandes „Soovitused tungaltera ja tungaltera alkaloidide sisalduse vähendamiseks teraviljas” (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2014/02).
Kokkuvõte
Tegelikes tingimustes ei pruugi sortide tungaltera vastuvõtlikkuse näitajad vastata Bundessortenamti klassifikatsioonile, mis põhinevad kunstlikul nakatumisel. Küsimus on selles: kas kunstlikult nakatatud rukkisortide võrdlus võib olla aluseks otsuste tegemisel? Tegelikult on selge, et rukki hübriidsordi valik on oluliseim tegur, mis võib haigestumist mõjutada. Sellest ei piisa aga tungaltera probleemi kontrolli all hoidmiseks raskete aastate jooksul, kui nakatamine on suur. Peamiseks mõjutajaks on siiski õitsemise ajal valitsevad ilmastikutingimused. Lisaks mõjutavad tungalteraga nakatumist taimede ebaühtlane areng, sekundaarne õitsemine ja viljelustehnoloogia valik.
Aretajad teevad praegu kõvasti tööd uute, kõrge õietolmu levikupotentsiaaliga hübriidrukkisortide väljatöötamisega, mis on ainus viis tagada taimede vastupanuvõime tungaltera haigustekitajale. Seni on populaarsete rukkisortide kasvatamine ka tõhus kaitsemeetod tungaltera eostega nakatumise eest. Kui rukis siiski nakatub, tuleb kokkuostjatel puhastada kahjustatud ja nakatunud terad sorteeride abil, mis eristavad terasid värvi järgi.


Lühidalt küpsistest

Me kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja oma veebisaidil toimuva liikluse analüüsimiseks. Teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, jagame me ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega. Meie partnerid võivad ühendada selle teabe muude andmetega, mille olete neile esitanud või mida nad on kogunud siis, kui olete teenuseid kasutanud.Rohkem üksikasju


Cookies are small text files used by websites to make the user experience more efficient. By law, we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other cookie types we need your permission. This site uses different types of cookies. You can change or withdraw your consent at any time from the cookie statement on our website. Find out more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our privacy policy. Your consent applies to the following domain: www.rapool.comSulge
Individuaalsed küpsiseseaded
Necessary cookies are cookies that are required for the operation of a website.

Non-essential cookies are all cookies that are not strictly necessary for the functioning of the website and are used specifically to collect users' personal data via analytics, ads or other embedded content.

Google Analytics

Company
Google LLC
Description
Cookie from Google, used for analyses of the website. It contains general statistical data on how visitors use the website.
Cookie-Name
Runtime
24h
Privaatsuseeskiri
https://policies.google.com/privacy?hl=en


Sulge