Pealeht / Pasikeitimai hibridinių kviečių bandymų sistemoje
Sorten-icon sordiotsing
Failid allalaadimiseks
Rapool SU kataloog EE_2021
Rapool SU kataloog EE_2021
EE Saaten-Union 2024 WEB
EE Saaten-Union 2024 WEB
kõik kataloogid
Muutused hübriidnisu katsetamismeetodites

Muutused hübriidnisu katsetamismeetodites

1999. aastal registreeriti esimene hübriidnisusort HYBNOS 1; madala saagikusega aladel oli selle sordi keskmine saagikus 10% kõrgem kui sel ajal katsetamisel olnud kõrge saagiga tavasortidel 'Ritmo', 'Drifter' ja 'Dekan'. Hübriidnisu geneetiline paremus ei olnud aga piisavalt põhjendatud, kuna põllukultuuri agrotehnika ei vastanud hübriidnisu tootmise nõuetele.

Hübriidnisu saagikus on madala tootlikkusega aladel 10-15% suurem, kuid ainult juhul, kui kasutatav agrotehnika on sobilik ka hübriidnisule. Tavaliselt katsetes oleva skeemi alusel ei arvestata agrotehniliste eripäradega ning kõik sordid külvatakse samadel tingimusel. Erandkorras vähendatakse hübriidnisu külvisenormi külvi ajal 75%-ni võrreldes liinsortide külvisenormiga. Kui aga osa katselappidest külvatakse hilja, nt. septembri lõpus, ei ole hübriidnisutaimedel piisavalt aega end enne talve sisse seada ja võrsumine on puudulik.
Hübriidnisu jätkusuutlikkus
Tavaliselt külvatakse hübriidnisu külvinormiga 150-170 seemet ruutmeetrile. Sellepärast on väga oluline valida õige agrotehnika, et tagada piisav võrsete areng ning, et taimed oleksid tugevad. Väga oluline on varajane väetamine kõrgete väetusnormidega. Pikaajalise toimega lämmastikväetised sobivad selleks hästi ning varajane väetamine annab hea algstardi taimekasvuks ning võrsete moodustumiseks, mistõttu hilisemas kasvufaasis saab kasutada väiksemaid väetusnorme. Kasvureguleerimine faasis BBCH 25-29, näiteks tootega CCC, aitab samamoodi kaasa võrsete arvu suurendamisele. Enamasti kasutatakse kasvuregulaatorit faasis BBCH 32.
Saksamaal, kus hinnatakse majanduslikku mõju sortide lõikes, käsitletakse ja hinnatakse liinsorte ja hübriidsorte samade kriteeriumite alusel. Seetõttu ei pruugi hübriidnisu sortide geneetiline potentsiaal olla täielikult ära kasutatud. Näiteks toidunisu sort HYMALAYA, mis Saksamaal A-kvaliteediklassis, oli katseaastatel viimase kahe aasta tugevaim, näidates 1-2% saagikasvu. Ametlikud teabeallikad kinnitasid, et tegemist oli A-kvaliteediklassi kõrgeima saagikusega talinisu sordiga. Majandusliku kasumlikkuse puudumise tõttu siiski lõplikku viljelussoovitust ei antud, kuna hübriidnisu sorti külvati sama külvinormiga nagu ka liinsorti, siis majanduslik kasumlikkus kannatas. Hübriidnisu külvinormiks soovitatakse maksimaalselt 200 seemet ruutmeetrile ja seda juhtudel, kui külvamine toimub väga hilisel perioodil. Optimaalne külvinorm hübriidnisu sortidel on 100-200 seemet ruutmeetrile optimaalsel külviperioodil.
Eespool kirjeldatud katses võrreldi populaarseid liinsorte nagu „RGT Reformi“, „Asory“ ja „Informeri“ ning hübriidsortide majanduslikku kasumlikkust. Esialgsed katsed viidi läbi kuues kohas Macklenburgi lähistel ja Brandenburgis Saksamaal koos riiklike katsetega. Tulevikus on planeeritud teha eraldi katsed hübriidnisu sortidega, et arvestada ka hübriidnisu geneetilise potentsiaaliga.
Erinevad ülaltoodud põhjused on olulised, et jätkata hübriidnisu katsetega, et aru saada, kuidas külvinorm, külvikuupäev ning põllu harimine mõjutab hübriidnisu saagikust ning majanduslikku kasumlikkust.

Daniel Husmann


Schnell gelesen (Kurzfassung):

Hübriidnisu saagikus on madala tootlikkusega aladel 10-15% suurem, kuid ainult juhul, kui kasutatav agrotehnika on sobilik ka hübriidnisule. Tavaliselt katsetes oleva skeemi alusel ei arvestata agrotehniliste eripäradega ning kõik sordid külvatakse samadel tingimusel. Erandkorras vähendatakse hübriidnisu külvisenormi külvi ajal 75%-ni võrreldes liinsortide külvisenormiga. Kui aga osa katselappidest külvatakse hilja, nt. septembri lõpus, ei ole hübriidnisutaimedel piisavalt aega end enne talve sisse seada ja võrsumine on puudulik.
Hübriidnisu jätkusuutlikkus
Tavaliselt külvatakse hübriidnisu külvinormiga 150-170 seemet ruutmeetrile. Sellepärast on väga oluline valida õige agrotehnika, et tagada piisav võrsete areng ning, et taimed oleksid tugevad. Väga oluline on varajane väetamine kõrgete väetusnormidega. Pikaajalise toimega lämmastikväetised sobivad selleks hästi ning varajane väetamine annab hea algstardi taimekasvuks ning võrsete moodustumiseks, mistõttu hilisemas kasvufaasis saab kasutada väiksemaid väetusnorme. Kasvureguleerimine faasis BBCH 25-29, näiteks tootega CCC, aitab samamoodi kaasa võrsete arvu suurendamisele. Enamasti kasutatakse kasvuregulaatorit faasis BBCH 32.
Saksamaal, kus hinnatakse majanduslikku mõju sortide lõikes, käsitletakse ja hinnatakse liinsorte ja hübriidsorte samade kriteeriumite alusel. Seetõttu ei pruugi hübriidnisu sortide geneetiline potentsiaal olla täielikult ära kasutatud. Näiteks toidunisu sort HYMALAYA, mis Saksamaal A-kvaliteediklassis, oli katseaastatel viimase kahe aasta tugevaim, näidates 1-2% saagikasvu. Ametlikud teabeallikad kinnitasid, et tegemist oli A-kvaliteediklassi kõrgeima saagikusega talinisu sordiga. Majandusliku kasumlikkuse puudumise tõttu siiski lõplikku viljelussoovitust ei antud, kuna hübriidnisu sorti külvati sama külvinormiga nagu ka liinsorti, siis majanduslik kasumlikkus kannatas. Hübriidnisu külvinormiks soovitatakse maksimaalselt 200 seemet ruutmeetrile ja seda juhtudel, kui külvamine toimub väga hilisel perioodil. Optimaalne külvinorm hübriidnisu sortidel on 100-200 seemet ruutmeetrile optimaalsel külviperioodil.
Eespool kirjeldatud katses võrreldi populaarseid liinsorte nagu „RGT Reformi“, „Asory“ ja „Informeri“ ning hübriidsortide majanduslikku kasumlikkust. Esialgsed katsed viidi läbi kuues kohas Macklenburgi lähistel ja Brandenburgis Saksamaal koos riiklike katsetega. Tulevikus on planeeritud teha eraldi katsed hübriidnisu sortidega, et arvestada ka hübriidnisu geneetilise potentsiaaliga.
Erinevad ülaltoodud põhjused on olulised, et jätkata hübriidnisu katsetega, et aru saada, kuidas külvinorm, külvikuupäev ning põllu harimine mõjutab hübriidnisu saagikust ning majanduslikku kasumlikkust.

Daniel Husmann

Lühidalt küpsistest

Me kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja oma veebisaidil toimuva liikluse analüüsimiseks. Teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, jagame me ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega. Meie partnerid võivad ühendada selle teabe muude andmetega, mille olete neile esitanud või mida nad on kogunud siis, kui olete teenuseid kasutanud.Rohkem üksikasju


Cookies are small text files used by websites to make the user experience more efficient. By law, we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other cookie types we need your permission. This site uses different types of cookies. You can change or withdraw your consent at any time from the cookie statement on our website. Find out more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our privacy policy. Your consent applies to the following domain: www.rapool.comSulge
Individuaalsed küpsiseseaded
Necessary cookies are cookies that are required for the operation of a website.

Non-essential cookies are all cookies that are not strictly necessary for the functioning of the website and are used specifically to collect users' personal data via analytics, ads or other embedded content.

Google Analytics

Company
Google LLC
Description
Cookie from Google, used for analyses of the website. It contains general statistical data on how visitors use the website.
Cookie-Name
Runtime
24h
Privaatsuseeskiri
https://policies.google.com/privacy?hl=en


Sulge